Prowadzenie księgowości uzwględniającej ryczałt

Ryczałt - możliwość alternatywnego opodatkowania przychodów

Osoby fizyczne, które osiągają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą płacić podatek zryczałtowany w formie:

 • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • karty podatkowej

Biuro Rachunkowe EM-KA w Szczecinie w specjalnej ofercie dla swoich Klientów wprowadziło usługę rozliczania przychodów w formie ryczałtu. Jest to wygodne rozwiązanie dla osób, które spełniają określone warunki i chcą rozliczać się na innych zasadach niż ogólnie przyjęte.

Ryczałt dotyczy przychodów ewidencjonowanych. Jest to ustanowiona przez prawo możliwość przyjęcia innej niż ogólna formy opodatkowania niektórych przychodów, osiąganych przez osoby fizyczne. Istnieje kilka warunków, które te osoby muszą spełniać m.in. prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą, osiągać przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, a także innych umów o zbliżonym charakterze, pod warunkiem że umowy te nie zostały zawarte w ramach prowadzenia działalności gospodarczej. Ryczałt obejmuje także osoby duchowne.

Ryczałt mogą płacić podatnicy, którzy rozpoczną prowadzenie działalności i zdecydują się na taką formę opodatkowania, a jeżeli już ją prowadzili w poprzednim roku, pod warunkiem, że uzyskali przychody z tej działalności i nie przekroczyli równowartości 150.000 euro.

Wspomniana forma rozliczenia wiąże się z brakiem możliwości zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów. W rozliczeniu pod uwagę bierze się jedynie przychody z prowadzonej działalności.

Przepisy prawne dotyczące ryczałtu wyznacza Ustawa z 20 listopada 1998 roku.

Podmioty uprawnione do korzystania z podatku zryczałtowanego

Z podatku zryczałtowanego mogą skorzystać osoby fizyczne, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub świadczą usługi najmu oraz spółki cywilne lub jawne, a także osoby duchowne. Zakres ten jednak zawiera szereg wyłączeń, na podstawie których dany podmiot nie może korzystać z ryczałtu. Np. usługi wynajmowania nieruchomości na własny rachunek są wyłączone z prawa opodatkowania ryczałtem. Nie dotyczy to jednak osiągania przychodów z najmu prywatnego. Dzięki temu przepisowi osoba fizyczna ma prawo opodatkować przychody z najmu prywatnego w formie ryczałtu. Nie jest to uzależnione od uzyskiwania przychodów z najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej. Traktuje się te dwa źródła jako odmienne formy przychodów.

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych

  Księgi rachunkowe mogą mieć różny charakter. Są one prowadzone na podstawie dowodów księgowych. Zawierają chronologiczny i systemowy zapis działalności przedsiębiorstwa. Uwzględniają obroty, zapisy, salda itp. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie jednostki lub w biurze rachunkowym.

  Zalety tej formy księgowości to: możliwość szerokiej analizy finansowej, bieżącego monitorowania przychodów, kosztów i wydatków oraz opracowanie własnej polityki rachunkowości. Biuro Rachunkowe EM-KA posiada wszystkie uprawnienia do prowadzenia ksiąg rachunkowych w swojej siedzibie.

 • Prowadzenie KPiR dla firm

  Podatkowa księga przychodów i rozchodów jest jedną z form prowadzenia ksiegowości firmy. Opierając się na KPiR można opodatkować dochód, z którego później się rozlicza. Mowa tutaj o osobach, które rozliczają się na ogólnych zasadach i którzy nie przekroczyli w ciągu roku przychodów większych niż 1 200 000 euro.

  Są osoby, które mogą zostać zwolnione z obowiązku prowadzenia KPiR. Są to adwokaci, osoby zajmujące się przewozem przy użyciu taboru konnego, osoby opłacające zryczałtowany podatek dochodowy oraz ci, którzy dokonują odpłatnego zbycia nieruchomości bądź innego składnika majątku.

 • Ryczałt - inny sposób rozliczania Przychodów

  Ryczałt to jedna z wielu metod rozliczania się z przychodów, które możecie Państwo zamówić w Biurze Rachunkowym EM-KA. Jeżeli osiągają Państwo przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej i spełniacie jako podatnicy odpowiednie warunki, to warto się z tą możliwością zapoznać.

  Ryczałt dotyczy przychodów ewidencjonowanych i nie uwzględnia kosztu uzyskania przychodów. Aby można było z niego skorzystać trzeba prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osiągać przychody z tytułu umowy najmu, dzierżawy, poddzierżawy lub podobnych.

 • Karta podatkowa - alternatywna metoda Rozliczeń podatkowych

  Prosty sposób na egzekwowanie należności podatkowych to karta podatkowa. Nie ma potrzeby ustalać wielkości dochodu. Wystarczające będzie jedynie dostarczenie wniosku do US o zastosowanie karty podatkowej, która uwzględnia rodzaj działalności i liczbę pracowników.

  Jeśli chcemy rozliczać się na takich zasadach musimy spełniać odpowiednie warunki uwzględnione we wniosku, w którym zawrzemy informację o prowadzonej działalności. Jest to między innymi wymóg niekorzystania z usług osób niezatrudnionych na umowę o pracę i nieprodukowania wyrobów objętych podatkiem akcyzowym.

Prowadzenie księgowości

Nasze Biuro Rachunkowe oferuje prowadzenie różnorodnych form księgowości, dostosowanych do indywidualnych potrzeb naszych Klientów.

Rozliczenia kadrowo-płacowe

W Biurze Rachunkowym EM-KA możecie Państwo skorzystać z usług doświadczonych księgowych zajmujących się kadrami i płacami.

Pozostałe usługi

Prowadzimy obsługę rozliczeń projektów unijnych, rozliczamy PIT i opłaty środowiskowe oraz pomagamy założyć działalność gospodarczą.