Obsługa płac w firmach

Obsługa spraw płacowych

EM-KA Biuro Rachunkowe w Szczecinie w ramach swoich usług oferuje kompleksową obsługę spraw płacowych. Ofertę naszych usług kierujemy zarówno do spółek jawnych, spółek cywilnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek partnerskich, spółek komandytowych oraz spółek akcyjnych, jak i do osób prowadzących własną działalność gospodarczą.

Nasze usługi w zakresie administracji płacowej:

W zakres oferowanych przez nasze Biuro Rachunkowe usług administracji płacowej wchodzą:

 • naliczanie wynagrodzeń pracowników i sporządzanie list płac z uwzględnieniem: zwolnień lekarskich, urlopów, dodatków i potrąceń, w tym dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych, urlopów okolicznościowych, urlopów wychowawczych, zwolnień chorobowych, składek na ubezpieczenie społeczne, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • przygotowanie zgłoszeń i deklaracji rozliczeniowych do ZUS i US
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-4)
 • sporządzanie list płac i raportów niezbędnych do księgowania wynagrodzeń
 • wystawianie zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia
 • sporządzanie informacji o składnikach wynagrodzenia (pasków wypłat) dla pracowników
 • obsługa umów cywilno-prawnych: umów - zleceń, umów o dzieło, oraz innych umów cywilnoprawnych
 • sporządzanie informacji dla Klienta o wysokości i terminach zapłaty należnych składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy (PIT-4)
 • sporządzanie dokumentów na drukach ZUS RMUA dla pracowników
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników (PIT-11, PIT-8B, PIT-40) i osób zatrudnionych na podstawie innych umów cywilnoprawnych
 • profesjonalne doradztwo w sprawach kadrowo-płacowych
 • kontrola i audyt dokumentacji płacowej

Dzięki naszemu biurowi rachunkowemu zyskują Państwo:

 • oszczędność czasu
 • zmniejszenie kosztów prowadzenia firmy
 • stały i profesjonalny nadzór nad dokumentacją
 • możliwość skoncentrowania się na głównym kierunku działania firmy
 • bezpieczeństwo danych finansowych i osobowych
 • zmniejszenie odpowiedzialności prawnej kadry kierowniczej
 • oszczędność czasu poświęconego na kontakty i załatwianie spraw w Urzędzie Skarbowym i ZUS
  • Obsługa SPRAW KADROWO-PŁACOWYCH W FIRMACH

   Biuro Rachunkowe EM-KA świadczy usługi prowadzenia kadr i rozliczeń płacowych zarówno w dużych przedsiębiorstwach i instytucjach, jak i w małych i średnich firmach. Korzystając z pomocy profesjonalnych księgowych pozbywacie się Państwo problemów związanych z obsługą kadr, płac, ZUS-em oraz PFRON-em.

   W naszym Biurze Rachunkowym przygotowujemy dokumentację kadrowo-płacową dla różnych firm prowadzących działalność gospodarczą. Mogą to być na przykład przedsiębiorstwa, instytucje lub różnego rodzaju spółki. Oprócz tego zajmujemy się też formalnościami związanymi z ZUS i PFRON.

  • Prowadzenie spraw Kadrowych

   W Biurze Rachunkowym EM-KA w Szczecinie możecie Państwo skorzystać z oferty dotyczącej prowadzenia spraw kadrowych związanych z Waszą działalności gospodarczej. Zajmujemy się przygotowywaniem wszystkich niezbędnych dokumentów dla Waszych pracowników.

   Nasze Biuro Rachunkowe EM-KA od lat solidnie prowadzi usługi rachunkowe dla wielu podmiotów na szczecińskim rynku. Posiadamy wszelkie wymagane kwalifikacje i doświadczenie, by służyć Państwu radą w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz by jak najrzetelniej realizować sprawy kadrowe.

  • Rozliczanie wszelkich spraw związanych z ZUS

   W sposób kompleksowy załatwimy wszystkie niezbędne formalności związane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Powierzając nam dokumentację pracowniczą Państwa firmy, otrzymujecie gwarancję skrupulatnego i rzetelnego załatwienia wszelkich spraw związanych z ZUS.

   Przygotujemy między innymi miesięczne deklaracje rozliczeniowe, aktualizujemy dane płatnika w systemie ZUS, zgłaszamy nowych pracowników do rejestru, wysyłamy zwolnienia lekarskie i zaświadczenia związane z zasiłkami, sporządzamy raporty miesięczne, obliczamy wysokość wymaganych składek itp.

  • Obsługa i rozliczanie PFRON

   Jeżeli należycie Państwo do pracodawców zatrudniających pracowników niepełnosprawnych to szczególnie powinna Was zainteresować nasza oferta w zakresie obsługi i rozliczeń wszelkich spraw związanych z PFRON. Nasze Biuro Rachunkowe EM-KA w Szczecinie rozliczy Was ze zobowiązań wobec PFRON.

   Podejmujemy się na między innymi: sporządzania wniosków o dofinansowanie z PFRON, obsługi i rozliczeń dofinansowań dla wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, a także pomagamy otrzymać dofinansowanie dla pracodawców, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne.

  • Kompleksowa obsługa płac w firmach

   W Biurze Rachunkowym EM-KA w Szczecinie zlecicie Państwo wszystkie formalności związane z przygotowaniem wypłaty wynagrodzeń dla zatrudnionych przez siebie pracowników. Korzystając z naszych usług zyskują Państwo znaczne oszczędność czasu i kosztów prowadzenia firmy.

   W ofercie naszej Firmy między innymi: naliczanie wynagrodzeń, przygotowywanie deklaracji podatkowych dla pracowników, obliczanie zaliczek na podatek dochodowy, wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wysokości zarobków, sporządzanie list płac i zestawień dla pracodawcy, sporządzanie pasków wypłat dla pracowników, itp.

Prowadzenie księgowości

Nasze Biuro Rachunkowe oferuje prowadzenie różnorodnych form księgowości, dostosowanych do indywidualnych potrzeb naszych Klientów.

Rozliczenia kadrowo-płacowe

W Biurze Rachunkowym EM-KA możecie Państwo skorzystać z usług doświadczonych księgowych zajmujących się kadrami i płacami.

Pozostałe usługi

Prowadzimy obsługę rozliczeń projektów unijnych, rozliczamy PIT i opłaty środowiskowe oraz pomagamy założyć działalność gospodarczą.