Prowadzenie księgowości z KPiR

Prowadzenie KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW (KPIR)

Księga przychodów i rozchodów, zwana w skrócie KPiR to niezwykle istotny element, w każdej firmie. Jest to ważne o tyle, że pracodawca może w niej prowadzić ewidencję przychodów i rozchodów, czyli kosztów poniesionych przez przedsiębiorstwo. Korzystając z KPiR ustala się dochód, który następnie zostaje poddany opodatkowaniu. Dotyczy to osób, które rozliczają się na ogólnie przyjętych zasadach oraz tych którzy rozliczają się liniowo.

Obowiązek ten obejmuje:

 • podmioty gospodarcze, które przez miniony rok nie osiągnęły przychodów większych niż 1 200 000 euro
 • podmioty, które prowadzą działalność na podstawie umów agencyjnych i na warunkach zleceń
 • podmioty, które prowadzą działalność specjalnej produkcji rolnej

Wyżej wymienione podmioty, zobowiązane są do prowadzenia księgi rzetelnie i niewadliwie oraz przede wszystkim zgodnie z przepisami prawnymi.

Z obowiązku prowadzenia kPiR zwolnione są osoby, które:

 • świadczą wyłącznie usługi przewozu osób i towarów przy użyciu taboru konnego
 • pracują jako adwokat w grupie adwokackiej
 • opłacają podatek dochodowy w formie zryczałtowanej
 • dokonują odpłatnego zbycia składników majątku

Obecnie wiele firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw nie prowadzi księgi samodzielnie, lecz zleca to profesjonalnym podmiotom zewnętrznym.

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych

  Księgi rachunkowe mogą mieć różny charakter. Są one prowadzone na podstawie dowodów księgowych. Zawierają chronologiczny i systemowy zapis działalności przedsiębiorstwa. Uwzględniają obroty, zapisy, salda itp. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie jednostki lub w biurze rachunkowym.

  Zalety tej formy księgowości to: możliwość szerokiej analizy finansowej, bieżącego monitorowania przychodów, kosztów i wydatków oraz opracowanie własnej polityki rachunkowości. Biuro Rachunkowe EM-KA posiada wszystkie uprawnienia do prowadzenia ksiąg rachunkowych w swojej siedzibie.

 • Prowadzenie KPiR dla firm

  Podatkowa księga przychodów i rozchodów jest jedną z form prowadzenia ksiegowości firmy. Opierając się na KPiR można opodatkować dochód, z którego później się rozlicza. Mowa tutaj o osobach, które rozliczają się na ogólnych zasadach i którzy nie przekroczyli w ciągu roku przychodów większych niż 1 200 000 euro.

  Są osoby, które mogą zostać zwolnione z obowiązku prowadzenia KPiR. Są to adwokaci, osoby zajmujące się przewozem przy użyciu taboru konnego, osoby opłacające zryczałtowany podatek dochodowy oraz ci, którzy dokonują odpłatnego zbycia nieruchomości bądź innego składnika majątku.

 • Ryczałt - inny sposób rozliczania Przychodów

  Ryczałt to jedna z wielu metod rozliczania się z przychodów, które możecie Państwo zamówić w Biurze Rachunkowym EM-KA. Jeżeli osiągają Państwo przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej i spełniacie jako podatnicy odpowiednie warunki, to warto się z tą możliwością zapoznać.

  Ryczałt dotyczy przychodów ewidencjonowanych i nie uwzględnia kosztu uzyskania przychodów. Aby można było z niego skorzystać trzeba prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osiągać przychody z tytułu umowy najmu, dzierżawy, poddzierżawy lub podobnych.

 • Karta podatkowa - alternatywna metoda Rozliczeń podatkowych

  Prosty sposób na egzekwowanie należności podatkowych to karta podatkowa. Nie ma potrzeby ustalać wielkości dochodu. Wystarczające będzie jedynie dostarczenie wniosku do US o zastosowanie karty podatkowej, która uwzględnia rodzaj działalności i liczbę pracowników.

  Jeśli chcemy rozliczać się na takich zasadach musimy spełniać odpowiednie warunki uwzględnione we wniosku, w którym zawrzemy informację o prowadzonej działalności. Jest to między innymi wymóg niekorzystania z usług osób niezatrudnionych na umowę o pracę i nieprodukowania wyrobów objętych podatkiem akcyzowym.

Prowadzenie księgowości

Nasze Biuro Rachunkowe oferuje prowadzenie różnorodnych form księgowości, dostosowanych do indywidualnych potrzeb naszych Klientów.

Rozliczenia kadrowo-płacowe

W Biurze Rachunkowym EM-KA możecie Państwo skorzystać z usług doświadczonych księgowych zajmujących się kadrami i płacami.

Pozostałe usługi

Prowadzimy obsługę rozliczeń projektów unijnych, rozliczamy PIT i opłaty środowiskowe oraz pomagamy założyć działalność gospodarczą.

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.