Inne usługi

Biuro Rachunkowe EM-KA prowadzi wiele usług księgowych

Wśród nich między innymi zakładanie działalności gospodarczej, zakładanie spółek prawa handlowego, opłaty środowiskowe i rozliczanie PIT.

Prowadzimy Zakładanie działalności gospodarczej

Pomagamy załatwić wszystkie niezbędne formalności od początku do osiągnięcia efektu finalnego.

Podejmujemy się pomocy przy zakładaniu spółek różnego typu, między innymi:

 • Spółki jawne
 • Spółki cywilne
 • Spółki z o.o
 • Spółki partnerskie
 • Spółki komandytowe
 • Spółki akcyjne

W naszym ZAKRESIE usług znajduje się rozliczanie z opłat środowiskowych

Każdy przedsiębiorca zobowiązuje się ponosić obowiązek uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska.

Chociaż wypełnienie obowiązków formalnych dotyczących przedsiębiorców w związku z korzystaniem ze środowiska przypada tylko raz w roku, warto już wcześniej odpowiednio przygotować się do ich spełnienia. Pomoże w tym z pewnością właściwe bieżące prowadzenie ewidencji, w sposób umożliwiający później łatwe i szybkie przygotowanie deklaracji.

Rozliczamy PITY naszych Klientów

W profesjonalny sposób przygotujemy rozliczenie podatkowe, zwane z skrócie PIT. Prowadzimy rozliczenia PIT dla podatników różnego rodzaju.

Zajmujemy się sporządzaniem rozliczeń rocznych PIT drogą elektroniczną. Wystarczy, że na nasz adres wyślą Państwo zeskanowane dokumenty, a my zajmiemy się resztą. Przejrzymy papiery, aby upewnić się, że wszystko w nich jest prawidłowe odnotowane. Następnie przygotujemy dla Państwa rozliczenie roczne. Gotowe rozliczenie podatkowe wysyłamy na maila po otrzymaniu wpłaty za zrealizowaną usługę. Jeżeli wyrażają Państwo taką potrzebę, możemy wysłać rozliczenie bezpośrednio do Urzędu Skarbowego.

 • Szeroki zakres usług w dziedzinie księgowości

  Biuro Rachunkowe EM-KA w Szczecinie oferuje swoim Klientom szeroki zakres usług w dziedzinie rachunkowości i księgowości. Należą do nich między innymi zakładanie działalności gospodarczej, pomoc przy zakładaniu spółek, opłaty środowiskowe i rozliczanie PIT dla osób fizycznych.

  Jeżeli na przykład mają Państwo zamiar założyć spółkę, to bardzo pomocna w takich wypadkach okazuje się pomoc specjalisty. W naszym Biurze Rachunkowym, dzięki posiadaniu odpowiedniej wiedzy i znajomości przepisów, zapewniamy fachowe doradztwo i pomoc w realizacji takiego przedsięwzięcia.

 • Pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej

  Nasze Biuro Rachunkowe udziela wszelkiej pomocy przy załatwianiu formalności związanych z założeniem własnej działalności gospodarczej. Może to być zarówno działalność jednoosobowa jak i też spółka prawa handlowego. Poprowadzimy Państwa przez cały proces związany z zarejestrowaniem firmy.

  Aby sporządzony wniosek był prawidłowy należy zawrzeć w nim wszystkie szczegółowe informacje dotyczące przedsiębiorcy, takie jak numery PESEL i NIP przedsiębiorcy, adres, wybraną formę opodatkowania, przewidywaną datę rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz dane kontaktowe.

 • Zakładanie Spółki prawa handlowego

  Prowadzimy fachowe doradztwo oraz dopełniamy wszelkich formalności związanych z zakładaniem spółek. Sprawnie przeprowadzimy Państwa przez cały proces rejestracji i pomożemy wybrać najbardziej odpowiednią formę prowadzenia działalności gospodarczej, tak aby mogli Państwo jak najszybciej rozpocząć działalność biznesową.

  W Biurze Rachunkowym EM-KA pomożemy Państwu założyć spółkę: jawną, cywilną, z ograniczoną odpowiedzialnością, partnerską, komandytową lub akcyjną. Doradzimy w wyborze najlepszego dla Klientów rozwiązania i pomożemy przejść przez cały złożony proces rejestracji spółki.

 • Opłaty środowiskowe

  Warto uświadomić sobie, że każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do ponoszenia opłat środowiskowych, wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska. Nasze Biuro Rachunkowe w ramach usług świadczonych podmiotom gospodarczym oferuje również rozliczanie opłat środowiskowych.

  Opłata ta przypada za korzystanie ze środowiska poprzez wprowadzanie gazów lub płynów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi, pobór wód oraz składowanie odpadów. Opłaty tej dokonuje się w skali rocznej, a termin jej wniesienia ustalony został na 31 marca roku następnego, od którego dotyczy opłata.

 • Rozliczanie PIT

  W Biurze Rachunkowym EM-KA Klienci indywidualni mogą skorzystać z usług księgowych związanych z rozliczaniem PIT. Coroczne dostarczenie rozliczenia podatkowego do Urzędu Skarbowego jest prawnym obowiązkiem osób fizycznych, kóre w danym roku podatkowym uzyskały przychody objęte podatkiem.

  Do źródeł przychodu, które podlegają opodatkowaniu zaliczają się między innymi: praca wykonywana na podstawie stosunku pracy, osobiste wykonywanie usług, pozarolnicza działalność gospodarcza, dochody z najmu, dochody z kapitałów pieniężnych, odpłatne zbycie nieruchomości, świadczenia socjalne, dochody z tytułu praw autorskich itp.

Prowadzenie księgowości

Nasze Biuro Rachunkowe oferuje prowadzenie różnorodnych form księgowości, dostosowanych do indywidualnych potrzeb naszych Klientów.

Rozliczenia kadrowo-płacowe

W Biurze Rachunkowym EM-KA możecie Państwo skorzystać z usług doświadczonych księgowych zajmujących się kadrami i płacami.

Pozostałe usługi

Prowadzimy obsługę rozliczeń projektów unijnych, rozliczamy PIT i opłaty środowiskowe oraz pomagamy założyć działalność gospodarczą.