Spółki prawa handlowego

Profesjonalne doradztwo i pomoc przy zakładaniu spółki prawa handlowego

Decydując się na założenie spółki powinni mieć Państwo świadomość że samo przygotowanie i skompletowanie dokumentów może zająć nawet kilka tygodni, a w tym procesie bardzo łatwo coś przeoczyć co powoduje jeszcze większe opóźnienia w procedurze. Warto zatem powierzyć tę sprawę w ręce naszych doświadczonych specjalistów, którzy przeprowadzą Państwa przez cały ten proces i pomogą stworzyć najbardziej odpowiednią formę prowadzenia działalności gospodarczej.

Sporządzimy wszelkie niezbędne umowy i dokumenty i złożymy odpowiednie wnioski we właściwych urzędach; każdy zgłaszający się do nas Klient może liczyć na indywidualne podejście i pomoc w znalezieniu optymalnego dla niego rozwiązania. Dzięki naszemu Biuru Rachunkowemu EM-KA w Szczecinie, założenie zarówno jednoosobowej działalności gospodarczej, firmy bądź spółki nie będzie dla Państwa żadnym problemem.

Biuro Rachunkowe EM-KA w Szczecinie oferuje wszelką pomoc przy założeniu i rejestracji takiej formy prowadzenia działalności gospodarczej jaką są spółki. Udzielamy pomocy w czynnościach przygotowawczych i prawnych przy zakładaniu:

 • spółki jawnej
 • spółki cywilnej
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • spółki partnerskiej
 • spółki komandytowej
 • spółki akcyjnej

Usługi naszego biura rachunkowego w zakresie zakładania spółek:

 • pomoc w wybraniu najbardziej odpowiedniej dla potrzeb Klienta formy spółki
 • porady dotyczące działania systemu podatkowego
 • doradztwo w wyborze najbardziej optymalnego rozwiązania podatkowego w firmie
 • sporządzenie umowy spółki
 • załatwienie kwestii związanych z notariuszem
 • wypełnienie i złożenie dokumentów oraz formularzy Krajowego Rejestru Sądowego
 • złożenie wniosków o wydanie numeru NIP i REGON
 • zgłoszenie firmy jako płatnika VAT-R

Zakładanie spółki cywilnej

Wśród spółek osobowych najbardziej popularnym rozwiązaniem jest spółka cywilna utworzona na bazie prawa cywilnego. Aby ją założyć, wymagane jest:

 • zawarcie umowy spółki
 • zgłoszenie spółki w urzędach – US, ZUS, GUS
 • wpisanie wspólników – osób fizycznych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Zakładanie spółki jawnej

Najprostszą i najbardziej przystępną formą prowadzenia działalności gospodarczej podlegającej Kodeksowi spółek handlowych jest spółka jawna. W celu jej założenia wymagane jest:

 • sporządzenie umowy spółki
 • złożenie deklaracji i zapłata podatku od czynności cywilnoprawnych w Urzędzie Skarbowym
 • rejestracja spółki w KRS, złożenie druków KRS-W1 wraz z formularzami KRS-WB, KRS-WK oraz KRS-WM i załącznikami
 • złożenie danych uzupełniających w Urzędzie Skarbowym, ZUS

Procedura zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:

 • przygotowanie projektu umowy spółki lub projektu aktu założycielskiego (dla spółek jednoosobowych)
 • ustalenie wysokości kapitału zakładowego, oraz sposobu jego wniesienia – minimalna wysokość kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi 5000 zł
 • wybranie składu zarządu i rady nadzorczej
 • przygotowanie wymaganych dokumentów dotyczących wnoszonego wkładu
 • zawarcie aktu notarialnego umowy spółki, umowa spółki musi zawierać następujące dane: siedzibę spółki, zakres działalności spółki, wysokość kapitału zakładowego, ilość i nominalną wartość udziałów poszczególnych wspólników
 • wniesienie wkładów do kapitału zakładowego
 • powołanie zarządu spółki (jedno- lub wieloosobowego) na podstawie uchwały wspólników
 • powołanie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej (jeśli akt założycielski spółki tak przewiduje)
 • rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym – złożenie formularzy KRS-W3, KRS-WK, KRS-WM, KRS–WE,  KRS-WL, KRS-WA, KRS-WH wraz z załącznikami: umowa założycielska spółki, oświadczenia o wniesieniu wkładu na kapitał zakładowy, lista wspólników, lista członków zarządu, dowód wniesienia opłaty sądowej
 • zgłoszenie spółki z o.o. do Urzędu Skarbowego, ZUS i jako płatnika VAT-u
 • założenie konta bankowego
 • zrobienie pieczątki firmy
  • Szeroki zakres usług w dziedzinie księgowości

   Biuro Rachunkowe EM-KA w Szczecinie oferuje swoim Klientom szeroki zakres usług w dziedzinie rachunkowości i księgowości. Należą do nich między innymi zakładanie działalności gospodarczej, pomoc przy zakładaniu spółek, opłaty środowiskowe i rozliczanie PIT dla osób fizycznych.

   Jeżeli na przykład mają Państwo zamiar założyć spółkę, to bardzo pomocna w takich wypadkach okazuje się pomoc specjalisty. W naszym Biurze Rachunkowym, dzięki posiadaniu odpowiedniej wiedzy i znajomości przepisów, zapewniamy fachowe doradztwo i pomoc w realizacji takiego przedsięwzięcia.

  • Pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej

   Nasze Biuro Rachunkowe udziela wszelkiej pomocy przy załatwianiu formalności związanych z założeniem własnej działalności gospodarczej. Może to być zarówno działalność jednoosobowa jak i też spółka prawa handlowego. Poprowadzimy Państwa przez cały proces związany z zarejestrowaniem firmy.

   Aby sporządzony wniosek był prawidłowy należy zawrzeć w nim wszystkie szczegółowe informacje dotyczące przedsiębiorcy, takie jak numery PESEL i NIP przedsiębiorcy, adres, wybraną formę opodatkowania, przewidywaną datę rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz dane kontaktowe.

  • Zakładanie Spółki prawa handlowego

   Prowadzimy fachowe doradztwo oraz dopełniamy wszelkich formalności związanych z zakładaniem spółek. Sprawnie przeprowadzimy Państwa przez cały proces rejestracji i pomożemy wybrać najbardziej odpowiednią formę prowadzenia działalności gospodarczej, tak aby mogli Państwo jak najszybciej rozpocząć działalność biznesową.

   W Biurze Rachunkowym EM-KA pomożemy Państwu założyć spółkę: jawną, cywilną, z ograniczoną odpowiedzialnością, partnerską, komandytową lub akcyjną. Doradzimy w wyborze najlepszego dla Klientów rozwiązania i pomożemy przejść przez cały złożony proces rejestracji spółki.

  • Opłaty środowiskowe

   Warto uświadomić sobie, że każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do ponoszenia opłat środowiskowych, wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska. Nasze Biuro Rachunkowe w ramach usług świadczonych podmiotom gospodarczym oferuje również rozliczanie opłat środowiskowych.

   Opłata ta przypada za korzystanie ze środowiska poprzez wprowadzanie gazów lub płynów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi, pobór wód oraz składowanie odpadów. Opłaty tej dokonuje się w skali rocznej, a termin jej wniesienia ustalony został na 31 marca roku następnego, od którego dotyczy opłata.

  • Rozliczanie PIT

   W Biurze Rachunkowym EM-KA Klienci indywidualni mogą skorzystać z usług księgowych związanych z rozliczaniem PIT. Coroczne dostarczenie rozliczenia podatkowego do Urzędu Skarbowego jest prawnym obowiązkiem osób fizycznych, kóre w danym roku podatkowym uzyskały przychody objęte podatkiem.

   Do źródeł przychodu, które podlegają opodatkowaniu zaliczają się między innymi: praca wykonywana na podstawie stosunku pracy, osobiste wykonywanie usług, pozarolnicza działalność gospodarcza, dochody z najmu, dochody z kapitałów pieniężnych, odpłatne zbycie nieruchomości, świadczenia socjalne, dochody z tytułu praw autorskich itp.

Prowadzenie księgowości

Nasze Biuro Rachunkowe oferuje prowadzenie różnorodnych form księgowości, dostosowanych do indywidualnych potrzeb naszych Klientów.

Rozliczenia kadrowo-płacowe

W Biurze Rachunkowym EM-KA możecie Państwo skorzystać z usług doświadczonych księgowych zajmujących się kadrami i płacami.

Pozostałe usługi

Prowadzimy obsługę rozliczeń projektów unijnych, rozliczamy PIT i opłaty środowiskowe oraz pomagamy założyć działalność gospodarczą.